Še 0.0 do brezplačne dostave

Prednaročila

Za nekatere artikle se na spletni strani supstore.si oddajajo prednaročila. Prednaročilo je postopek naročila z zakasnjeno dobavo. Postopek prednaročila je torej enak postopku naročila, le da je dobava z zakasnitvijo, kar je navedeno pri posameznem artiklu. Stranka, ki odda naročilo artikla, kjer je navedeno, da se zbira prednaročila, se strinja, da za dobavo velja postopek, kot je opisan v tem poglavju in ne splošni pogoji, ki veljajo za navadno naročilo artiklov iz zaloge. V opisu artikla je navedeno ali je artikel možno prednaročiti oz ali gre za naročilo iz zaloge. V kolikor stranka odda prednaročilo, se šteje, da je potrdila rezervacijo artikla. Pri tem je sprejela pogoje, ki veljajo za prednaročila. Predviden dobavni rok je naveden pri vsakem artiklu iz prednaročila posebej. Pridržujemo si pravico, da je predviden dobavni rok drugačen od navedenega, če gre za dejavnike, na katere nimamo vpliva (zamuda ladjarja, tovor potone, daljše procesiranje pošiljke, neprevideno dolgo carinjenje, razklad z ladje, dostava do vrat, in drugo). V tem primeru stranko obvestimo ali želi ostati pri prednaročilu ali bo naročilo zaradi zamude stornirala. Pridržujemo si pravico, da artikla iz prednaročila zaradi višje sile niso dobavljene.